vrki-2-0-Deel A

V.R.K.I. 2.0

Bepalen van de risicoklasse volgens de VRKI 2.0.

Volgens de VRKI zijn er vier risico klasse, risico klasse één is het laagst en risico klasse vier is het hoogst.  De risico klasse volgens de VRKI wordt bepaald door de waarde van de attractieve zaken die in een object aanwezig zijn, onder attractieve zaken wordt verstaan goederen of inventaris die gemakkelijk onder de arm mee te nemen zijn, goed te verhandelen zijn en een hoge waarde hebben.
 De attractiviteit van goederen en inventaris wordt bepaald door schade uitkering statistieken van de verzekeraars en is terug te vinden VRKI 2.0 deel A risicomatrix.

De VRKI (vernieuwde risico klasse indeling) is een methode om de risico klasse te kunnen berekening/bepalen De VRKI  is in het leven geroepen door het verbond van verzekeraars en beveiligingsbedrijven. De VRKI wordt beheerd door het CCV centrum voor criminaliteit en veiligheid.

Bij iedere risico klasse horen volgens de VRKI ook passende bevliegingsmaatregelen, het mag voor zich spreken dat de bevliegingsmaatregelen die horen bij risico klasse één minder omvattend zijn dan bij risico klasse vier.

Voor bedrijven gelden andere bedragen, tabellen en beveiligingsmaatregelen dan voor woningen deze zijn omschreven in de samenvatting VRKI 2.0 deel A risicomatrix.

vrki-2-0-Deel A