VRKI 2.0

Staat voor verbeterde risicoklasse-indeling een instrument om de risicoklasse te bepalen.

Bepalen van de risicoklasse volgens de VRKI 2.0.

Volgens de VRKI 2.0 zijn er vier risico klasse, risico klasse één is het laagst. Het hoogst is risico klasse vier.  De risico klasse volgens de VRKI wordt bepaald door de waarde van de attractieve zaken, die in een object aanwezig zijn. Onder attractieve zaken wordt verstaan goederen of inventaris die gemakkelijk onder de arm mee te nemen zijn. Deze attractieve goederen zijn goed te verhandelen en hebben een hoge waarde.
De attractiviteit van goederen en inventaris wordt daarom bepaald door schade uitkering statistieken van de verzekeraars. Een lijst met hoe attractief bepaalde goederen zijn is terug te vinden VRKI 2.0 deel A risicomatrix.

De VRKI (vernieuwde risico klasse indeling) is dus een methode om de risico klasse te kunnen berekening/bepalen. De VRKI  is daarvoor in het leven geroepen door het verbond van verzekeraars en beveiligingsbedrijven. Het CCV centrum voor criminaliteit en veiligheid is de beheerder van de VRKI.

Bij iedere risico klasse horen volgens de VRKI ook passende bevliegingsmaatregelen, het mag voor zich spreken dat de bevliegingsmaatregelen die horen bij risico klasse één minder omvattend zijn dan bij risico klasse vier.

Voor bedrijven gelden daarom andere bedragen, tabellen en beveiligingsmaatregelen dan voor woningen deze zijn omschreven in de samenvatting VRKI 2.0 deel A risicomatrix.

Risicoanalyse gesprek!

Het is tijd om actie te ondernemen voor de veiligheid van uw bedrijf. Neem vandaag nog contact op met Focusopbeveiliging.nl voor een gratis risico analyse. We bespreken graag uw specifieke behoeften en laten zien hoe onze alarmsystemen uw bedrijf kunnen transformeren in een veilige, beveiligde omgeving.